• Privacybeleid
 • Wij hechten waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Op dit formulier leest u op welke wijze de Wladimir Dance Studios daar vorm en inhoud aan geven. Wij baseren ons daarbij op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Gegevens
 • De Wladimir Dance Studios verzamelen en bewaren de volgende gegevens van u: naam; adres; geboortedatum; emailadres; telefoonnummer.
 • Wij gebruiken deze informatie voor:
 • Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de cursist en de dansschool. Met de naam wordt de cursist ingeschreven in de betreffende les; Naar het adres kan een brief worden gestuurd om de betaling of voorinschrijving te regelen; Aan de hand van de geboortedatum wordt bepaald of de cursist in een volwassenen-, kinder- of tienerles zal worden geplaatst en wordt bepaald welk percentage btw moet worden afgedragen; Via het emailadres zal een paar keer per jaar informatie worden gegeven aan de cursist over onder andere vakanties, nieuwe lessen, de start van het nieuwe seizoen en de jaarlijkse dansvoorstelling; Het telefoonnummer wordt gebruikt om de cursist te kunnen bereiken indien dat nodig is.
 • Stadspas en Jeugdfonds
 • Gegevens die via de Wladimir Dance Studios worden overgedragen aan de gemeente in verband met de Stadspas en aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland (voorheen het Jongerencultuurfonds Amsterdam) worden door de dansschool niet bewaard.
 • Toestemming intrekken
 • Wanneer u niet via uw emailadres benaderd wenst te worden dan kunt u dit via de website of Mailchimp kenbaar maken. Daarna zullen we u niet meer per email informeren. U kunt dit ook weer ongedaan maken op elk gewenst moment.
 • We werken veilig
 • De Wladimir Dance Studios doen er alles aan om uw gegevens veilig te stellen. Uw gegevens worden opgeslagen zowel in een papieren dossier als in een digitaal dossier waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot hebben. We delen het digitale dossier met Control Plus International B.V., Mailchimp en De Amstellanden op basis van verwerkersovereenkomsten. Wij verkopen, publiceren of vermenigvuldigen uw gegevens niet en verstrekken deze gegevens verder niet aan derden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben of wij door wet- of regelgeving hiertoe gedwongen worden.
 • De bewaartermijn
 • De opgeslagen gegevens zullen op basis van de voor de dansschool geldende bepalingen uit de Belastingwet gedurende 7 jaren bewaard worden alvorens de gegevens vernietigd worden. In de tussentijd heeft u het recht deze opgeslagen gegevens op te vragen, in te zien en zo nodig te corrigeren of aan te vullen. Indien u ons daarom verzoekt zullen wij dit zo snel mogelijk uitvoeren.
 • Betreffend ZZP-ers en stagiaires
 • Van docenten en stagiaires van de dansschool bewaren de Wladimir Dance Studios contracten, persoonlijke gegevens, bankrekeningnummers en facturen, gedurende 7 jaren, om aan de belastingwet te voldoen.
 • Beeldmateriaal
 • Bij inschrijving wordt u gevraagd of u toestemming geeft voor uzelf of voor uw kind voor de gebruikmaking van beeldmateriaal. Dit materiaal kan verzameld worden, in de vorm van video of fotografie, van danslessen en van de jaarlijkse dansvoorstelling. De Wladimir Dance Studios kunnen het beeldmateriaal dan plaatsen op hun sociale mediakanalen zoals op Facebook en Instagram, op flyers en op de eigen website. Namen van cursisten zullen hierbij niet worden genoemd. Eerder gegeven toestemming kan op ieder moment gedurende en na de cursus weer worden ingetrokken. Indien u bezwaar heeft tegen reeds geplaatst materiaal dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.
 • Klikgedrag en webstatistieken
 • De Wladimir Dance Studios meten het klikgedrag op hun website en de mate waarin de website wordt bezocht. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van de bezoekers zoals de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt vervolgens bekeken op welke wijze de geboden informatie en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft afgeschermd.